Välkommen till Varsamt

När en medarbetare på ett företag blir sjuk, påverkas hela företaget. För att kunna bidra med både stöd och trygghet i en sådan påfrestande situation att någon på företaget drabbats av en allvarlig sjukdom, är det viktigt att bygga upp en god relation till både den som är sjuk, företaget och alla berörda.

Vi finns här för dig.

Vi har lång erfarenhet av svåra samtal och vi ser till att det finns en kontinuitet i vårt arbete med den sjuka och medarbetarna för att skapa trygghet. Vi vet att det är viktigare än någonsin vid allvarlig sjukdom att få ett sammanhang och det skapas genom kommunikation och delaktighet. Det gör ofta att sjukskrivning kan göras kortare eller anpassas till individ och verksamhet vilket ger en vinst för alla!

Cancermedvetenhet är strävan att öka din kunskap och förståelse för cancer, dess diagnos, behandling och förebyggande. Vi vill minska stigmatiseringen i samband med cancer och komplementära metoder.

Vi erbjuder bland annat:

  • Kostnadsfri kartläggning av företaget och dess behov
  • Korrekt och tydlig kommunikation mellan alla delar på rätt nivå
  • Ett smörgåsbord av delar som skräddarsys utifrån önskemål och målbild för företag och individ
  • Tester vid behov
  • Upplägg av kost- och livsstilprogram och träningstips
  • Utbildning och workshops
  • Samtal i grupp och enskilt
  • Trygghet och stöd för både individ, företag och kollegor
  • Nätverk av andra professioner vid behov


Under kartläggningen bestäms på vilket sätt och i vilken utsträckning vi skall hjälpa till.

Workshops, grupp- och/eller enskilda samtal? Vad behöver kollegorna/företagsledningen? Vad behöver den som är allvarligt sjuk i form av stöd, samtal, vägledning, kost och träning? Kan/vill den sjuke jobba under tiden? Allt för att den sjuke ska klara av sin behandling på bästa sätt och må bra under tiden. Vi jobbar utifrån vetenskaplig grund och finns det underlag för att ta olika tester så ger vi förslag på det.

Vad säger våra kunder?