Del 1 ”Att få en cancerdiagnos”

Det här avsnittet riktar sig till dig som precis fått en diagnos eller just nu genomgår en behandling. Här hittar du information kring kost och kosttillskott i samband med behandling. Vad du kan tänka på inför behandlingar och lite om olika biverkningar. Du får också information om att hantera oro och kris för att skapa […]

Del 2 ” Att vara färdigbehandlad”

Du är färdig med din behandling men allt är inte längre som vanligt. Vården har skrivit ut dig men du känner dig osäker på hur du ska gå vidare. Här får du information kring kost, fasta, kosttillskott och livsstilsförändringar – det kan se annorlunda ut än när du stod under behandling. Även frågor kring bestående […]

Del 3 ”Att vara anhörig”

Allt fokus ligger på den som fått en diagnos men det finns många personer runt omkring som också blir drabbade. Här har vi samlat information för dig som står bredvid och hur du kan bidra men också hur du kan ta hand om dig själv för att orka stå bredvid. Den här delen innehåller 7 […]